מסלול מתמטיקה להוראה ראשי - פירוט הקורסים

מסלול זה מיועד לאלה הלומדים לקראת תעודת הוראה במתמטיקה

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי 2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

3

2

 
שנה ב':

88-211/8

מבוא לתורת החבורות / תורת החבורות (**)                   

 3 

 2 

    

    

88-230

חשבון אינפיניטסימלי 3

4

2

 

 

88-220/2

מבוא לטופולוגיה / טופולוגיה (***)

 

 

3

2

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

 

 

 

 

שנה ג':

88-341

אנליזה מודרנית                                                        

 3  

  2 

     

     

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(***) על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-220 ו-88-222; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה ב':

88-537

גאומטריה אוקלידית ולא אוקלידית

3

1

 

 

 

שנה ג':

88-601/2

מבט מתקדם על מתמטיקה תיכונית 1 

מבט מתקדם על מתמטיקה תיכונית 2

3

2

2

88-608 שימושים מודרנים במתמטיקה     2  
 

 

ובנוסף ללמוד אחד מהקורסים הבאים:

88-220

מבוא לטופולוגיה

 

 

2

88-222

טופולוגיה

    3 2
 

וכן קורסי בחירה בהיקף של 13 נ"ז. רשימת קורסים מומלצים לתכנית תפורסם לקראת תחילת שנת הלימודים.

הערה: המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במתמטיקה יצטרכו ללמוד קורסי השלמה