מסלול מתמטיקה להוראה ראשי - פירוט הקורסים

מסלול זה מיועד לאלה הלומדים לקראת תעודת הוראה במתמטיקה

קורסי ליבה

שנה א':

מס' הקורס

שם הקורס

סמסטר א'

סמסטר ב'

 

 

ה'

ת’

ה'

ת’

88-112/3

אלגברה ליניארית  1,  אלגברה ליניארית 2

4

2

4

2

88-132/3

חשבון אינפיניטסימלי 1,  חשבון אינפיניטסימלי2  

4

2

4

2

88-195

מתמטיקה בדידה

4

2

 

 

88-151/3

שימושי מחשב במתמטיקה/ מבוא לתכנות מתמטי (*)

 

 

2

1

88165

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

 

 

4

2


שנה ב':

88-211/8 מבוא לתורת החבורות/ תורת החבורות (**) 3 2    

88-230

חשבון אינפיניטסימלי 3

4

2

 

 

88-231

פונקציות מרוכבות 1

 

 

3

2

88-220 מבוא לטופולוגיה     3 2

88-201

גאומטריה אנליטית ודיפרנציאלית

 

 

3

2

88-240

משוואות דיפרנציאליות רגילות

3

2

 

 

(*)   על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-151 ו-88-153; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

(**)  על כל סטודנט לבחור אחד מבין שני הקורסים 88-218 ו-88-211; לא ניתן לקבל קרדיט על שניהם.

 

בנוסף לקורסי הליבה יש ללמוד את הקורסים הבאים:

שנה ב':

88-537

גיאומטריה אוקלידית ולא אוקלידית

 

 

3

 

 

שנה ג':

88-601/2

מבט מתקדם על מתמטיקה תיכונית 1, 2

3

2

2
88-608 שימושים מודרנים במתמטיקה     2  
 

 

ובנוסף ללמוד אחד מהקורסים הבאים:

88-236

חשבון אינפיניטסימלי 4 

 

 

 1

88-222

טופולוגיה

    3 2
 

בנוסף יש ללמוד קורס בחירה של 1.5 נקודות

הערה: המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במתמטיקה יצטרכו ללמוד קורסי השלמה