סרגיי מלב

סטודנט/ית לתואר שלישי
 סרגיי מלב

תחומי מחקר

Evaluations of non-commutative polynomials on matrix algebras