פרופ' לב אייזנברג

פרופ'
פרופסור אמריטוס
פרופ' לב אייזנברג