'מחלוקת רס"ג ובן מאיר' ו- 'עיגול דרב נחשון גאון' - ניתוח ממצאים מהגניזה הקהירית.

Speaker
ד"ר ערן רביב
Date
10/11/2015 - 18:30 - 17:15Add to Calendar 2015-11-10 17:15:00 2015-11-10 18:30:00 'מחלוקת רס"ג ובן מאיר' ו- 'עיגול דרב נחשון גאון' - ניתוח ממצאים מהגניזה הקהירית. בהרצאה המוצעת נציג כמה מסמכים מהגניזה המכילים טבלאות של שנים. עד כה טבלאות אלו לא נותחו ונחקרו על ידי חוקרי הלוח העברי, משום שנראו כזניחות ואולי משום שלא הבינו את פשרן והם היו כספר החתום. בהרצאה נציג את הרקע הנדרש לנדון ונסביר את אופן פענוח סימני השנה המופיעים בטבלאות אלו. המסקנה  שלכאורה עולה מאחד המסמכים מרעישה ומפתיעה כאחד– אנו מוצאים, לכאורה, עדות על קיום מסורת של סימן השנה כשיטת בן מאיר, וזאת כ-  184 שנים לפני פרוץ המחלוקת המפורסמת בין רס"ג לבין בן מאיר בר פלוגתו. בהרצאה נפריך מסקנה זו ונסביר כיצד הגיעו לסימני השנה המופיעים בטבלאות אלו.   להרצאה המצולמת  למצגת ההרצאה Building 216, Room 201 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
Building 216, Room 201
Abstract

בהרצאה המוצעת נציג כמה מסמכים מהגניזה המכילים טבלאות של שנים.

עד כה טבלאות אלו לא נותחו ונחקרו על ידי חוקרי הלוח העברי, משום שנראו כזניחות ואולי משום שלא הבינו את פשרן והם היו כספר החתום.
בהרצאה נציג את הרקע הנדרש לנדון ונסביר את אופן פענוח סימני השנה המופיעים בטבלאות אלו.
המסקנה  שלכאורה עולה מאחד המסמכים מרעישה ומפתיעה כאחד– אנו מוצאים, לכאורה, עדות על קיום מסורת של סימן השנה כשיטת בן מאיר, וזאת כ-  184 שנים לפני פרוץ המחלוקת המפורסמת בין רס"ג לבין בן מאיר בר פלוגתו.
בהרצאה נפריך מסקנה זו ונסביר כיצד הגיעו לסימני השנה המופיעים בטבלאות אלו.
 

להרצאה המצולמת 

למצגת ההרצאה

תאריך עדכון אחרון : 23/02/2016