יום טוב שני של גלויות בתקופת חז"ל

יום ג', 20/10/2015 - 17:15
Speaker: 
Seminar: 
Place: