מבט חדש על מוצא 'מולד העיקר' (בהר''ד/וי''ד) של הלוח העברי, ממולדות תלמי ב'אלמגסט'

יום ג', 24/11/2015 - 17:15
Speaker: 
Seminar: 
Place: