שלחו לחבר

מבט חדש על מוצא 'מולד העיקר' (בהר''ד/וי''ד) של הלוח העברי, ממולדות תלמי ב'אלמגסט'