שלחו לחבר

ניסיון בן מאיר לאמץ את מולדות אל-בתאני החדשים (בזמנו) במקום אלה הישנים של תלמי.