ניסיון בן מאיר לאמץ את מולדות אל-בתאני החדשים (בזמנו) במקום אלה הישנים של תלמי.

יום ג', 15/12/2015 - 17:15
Speaker: 
Seminar: 
Place: