שלחו לחבר

הוכחות חדשות המלמדות שנקודת העיקר של הרמב"ם מתחילה בשעה 6:00 בערב לפי שעון ירושלים.