הוכחות חדשות המלמדות שנקודת העיקר של הרמב"ם מתחילה בשעה 6:00 בערב לפי שעון ירושלים.

יום ג', 05/01/2016 - 15:15
Speaker: 
Seminar: 
Place: