שלחו לחבר

כ- 1500 שנה של לוח קבוע בזכות טבלה אחת.