שלחו לחבר

הלוח העברי לפי התפיסה היהודית הקראית המבוסס על הידע האסטרונומי העדכני.

Speaker
ר' שמואל מגדי הלוי
Date
01/03/2016 - 18:30 - 17:15
Place
Building 216, Room 201
Abstract

קידוש החודש הינה מצווה שעליה תלויות הרבה מצוות אחרות.

מהם היסודות לקיום המצוות לפי ההלכה היהודית הקראית?
מה מיחד את הלוח העברי לפי התפיסה היהודית הקראית?
מהם המקורות המקראיים לידיעת המצב לקידוש החודש?
הסבר אסטרונומי כללי להבנת מסלולו צורתו של הירח ומחזוריותו.
מהו המצב האסטרונוי לקידוש החודש?
הקריטריונים האסטרונומיים לקידוש החודש.
הצגת ריכוזי ניתונים אסטרונומיים לקביעת לוח.
הצגת דוגמאות.

להרצאה המצולמת

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/03/2016