זמן התפילה בהנץ החמה - הנץ המישורי או הנראה?

Speaker
הרב יואל שילה
Date
24/05/2016 - 18:30 - 17:15Add to Calendar 2016-05-24 17:15:00 2016-05-24 18:30:00 זמן התפילה בהנץ החמה - הנץ המישורי או הנראה? תחילת זמן ק"ש משיכיר את חברו - שהוא זמן הקימה תחילת זמן תפילת שחרית לכתחילה לא התפרש בגמרא, ונחלקו בזה הראשונים והפוסקים תפילה כוותיקין לרוב הראשונים היא מעלה בעלמא, שזהו עת רצון, והיא מתקיימת כשמתחילים את התפילה בהנץ החמה. הנץ החזל"י בודאי איננו האסטרונומי, כלומר כשאמצע החמה עולה מעל האופק, תוך חישוב הרפרקציה, אלא הוא כשתחילת גוף החמה מציץ מעל האופק לעינינו. לעומד בראש ההר - הזריחה מקדימה, ונחלקו האם יחשיב את הרגע שרואה אותה כזריחה, או שמתחשבים בעומדים במישור שמתחתיו. לעומד בבקעה, וכן לעומד במישור כשאופק מזרח שלו מוסתר - ראיית החמה מתאחרת, ונחלקו האם ימתין עד שיראה את החמה בפועל, או שיתפלל כשהחמה היתה נראית אלמלא ההסתרה. יש שהוכיחו מסוגיית הנברשת ומהתוספתא של חמה מטפטפת - שיש להמתין. ולענ"ד - אין שום ספק שהזמן הקובע הוא המישורי. להרצאה המצולמת למצגת ההרצאה חדר מחלקה אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר מחלקה
Abstract

תחילת זמן ק"ש משיכיר את חברו - שהוא זמן הקימה
תחילת זמן תפילת שחרית לכתחילה לא התפרש בגמרא, ונחלקו בזה הראשונים והפוסקים
תפילה כוותיקין לרוב הראשונים היא מעלה בעלמא, שזהו עת רצון, והיא מתקיימת כשמתחילים את התפילה בהנץ החמה.
הנץ החזל"י בודאי איננו האסטרונומי, כלומר כשאמצע החמה עולה מעל האופק, תוך חישוב הרפרקציה, אלא הוא כשתחילת גוף החמה מציץ מעל האופק לעינינו.
לעומד בראש ההר - הזריחה מקדימה, ונחלקו האם יחשיב את הרגע שרואה אותה כזריחה, או שמתחשבים בעומדים במישור שמתחתיו.
לעומד בבקעה, וכן לעומד במישור כשאופק מזרח שלו מוסתר - ראיית החמה מתאחרת, ונחלקו האם ימתין עד שיראה את החמה בפועל, או שיתפלל כשהחמה היתה נראית אלמלא ההסתרה.
יש שהוכיחו מסוגיית הנברשת ומהתוספתא של חמה מטפטפת - שיש להמתין.
ולענ"ד - אין שום ספק שהזמן הקובע הוא המישורי.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה

תאריך עדכון אחרון : 15/06/2016