שלחו לחבר

הדמיון בין חשיבות הנתונים האסטרונומיים המתייחסים לנקודות העיקר של הלוח ההינדי ושל הלוח העברי אצל אל-חוואריזמי

Speaker
פרופ' אריאל כהן, האוניברסיטה העברית
Date
03/05/2016 - 18:30 - 17:15
Place
חדר מחלקה
Abstract

הלוח ההינדי מכיל מחזורים בני 432000 ואף  4320000 שנים סידריות שבתחילת כל אחד מהם מתחדש העולם על-פי תפיסתם. כך, למשל, השנה 3102 לפני ספירת הנוצרים היא השנה של תחילת המחזור הנוכחי – "הקאלי יוגה", ובשנה זו עפ"י האמונה הרווחת שם קרישנה נעלם במרכבה לשמים לאחר שירד המבול.  אולם העובדה המדעית עליה התבססו ההינדים כדי לחשב את תחילת המחזורים הארוכים בהתאם ליידע המדעי שלהם הייתה שבתחילת המחזור חזרו כל כוכבי הלכת ובכללם השמש והירח לאותן הקואורדינטות השמימיות. אנו נראה כי הטבלה המופיעה אצל אל-חוואריזמי המתייחסת לנתונים האסטרונומיים של אותם כוכבי לכת בשנת הבריאה של הלוח העברי מסודרים אף הם בסדר מופתי. 
כמו-כן נראה כי מיקום השמש והירח עפ"י הטבלה האסטרונומית של אל-חוואריזמי חוזר על עצמו במדוייק במחזורים קטנים יותר אך כאלה המתאימים לאירועים המרכזיים של התחדשות בתולדות עם ישראל עפ"י התנ"ך.

מצגת ההרצאה

להרצאה המצולמת
 

תאריך עדכון אחרון : 15/06/2016