סולמות זמנים שמשיים ו'משוואת הזמן' באסטרונומיה המודרנית ובזו של הקדמונים

Speaker
מהנדס יעקב לוינגר
Date
21/06/2016 - 18:30 - 17:15Add to Calendar 2016-06-21 17:15:00 2016-06-21 18:30:00 סולמות זמנים שמשיים ו'משוואת הזמן' באסטרונומיה המודרנית ובזו של הקדמונים   מושגי יסוד אסטרונומיים הקשורים בהגדרת הזמן השמשי לסוגיו, מערכות קואורדינטות למיקום גרמי השמים על ספֵרת השמים: * קואורדינטות המִלקה    *קואורדינטות משווניות קואורדינטות האופק: שתי השמשות הנעות על ספֵרת השמים ומהירות תנועותיהן, הגדרת 'הזמן האמתי' ו'הזמן הממוצע' הגדרת 'משוואת (= השוואת) הזמן' הכינוי 'משוואת אורך היממה' של הקדמונים, במקום המונח 'משוואת הזמן', גרף 'משוואת הזמן' המודרנית וזו של הקדמונים, וערכיהן הקיצוניים, לאילו מטרות חישוביות משמשת אותנו 'משוואת הזמן'  שתי מהפכות גדולות במניית הזמן, באמצעות 'משוואת הזמן': התפשטות השימוש בשעונים מכניים החל מהמאה ה-14, המצאת סולם 'הזמן הממוצע המודרני', בסוף המאה ה-17 שני סוגי סולם 'זמן ממוצע' של הקדמונים: סולם זמן ממוצע מהסוג שבאלמגסט (Almagest) של תלמי, ובחיבורו של אל בתאני, סולם זמן ממוצע של מהסוג שב'לוחות על יד' (Handy Tables) של תלמי, סולם הזמן הממוצע של הלוח העברי – הדעות העיקריות בנידון, סולם הזמן של רמב''ם לחישוב ערכי ה'עיקר' שלו, בהלכות קידוש החודש, מקורות מצגת ההרצאה להרצאה המצולמת חדר המחלקה של המחלקה למתמטיקה שבאוניברסיטת בר- אילן (בנין מספר 216), קומה עליונה. אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר המחלקה של המחלקה למתמטיקה שבאוניברסיטת בר- אילן (בנין מספר 216), קומה עליונה.
Abstract

 

מושגי יסוד אסטרונומיים הקשורים בהגדרת הזמן השמשי לסוגיו,

מערכות קואורדינטות למיקום גרמי השמים על ספֵרת השמים:

* קואורדינטות המִלקה    *קואורדינטות משווניות

קואורדינטות האופק:

שתי השמשות הנעות על ספֵרת השמים ומהירות תנועותיהן,

הגדרת 'הזמן האמתי' ו'הזמן הממוצע'

הגדרת 'משוואת (= השוואת) הזמן'

הכינוי 'משוואת אורך היממה' של הקדמונים, במקום המונח 'משוואת הזמן',

גרף 'משוואת הזמן' המודרנית וזו של הקדמונים, וערכיהן הקיצוניים,

לאילו מטרות חישוביות משמשת אותנו 'משוואת הזמן' 

שתי מהפכות גדולות במניית הזמן, באמצעות 'משוואת הזמן':

התפשטות השימוש בשעונים מכניים החל מהמאה ה-14,

המצאת סולם 'הזמן הממוצע המודרני', בסוף המאה ה-17

שני סוגי סולם 'זמן ממוצע' של הקדמונים:

סולם זמן ממוצע מהסוג שבאלמגסט (Almagest) של תלמי, ובחיבורו של אל בתאני,

סולם זמן ממוצע של מהסוג שב'לוחות על יד' (Handy Tables) של תלמי,

סולם הזמן הממוצע של הלוח העברי – הדעות העיקריות בנידון,

סולם הזמן של רמב''ם לחישוב ערכי ה'עיקר' שלו, בהלכות קידוש החודש,

מקורות

מצגת ההרצאה

להרצאה המצולמת

תאריך עדכון אחרון : 05/07/2016