הלוח העברי: זמני המולדות ומשוואת הזמן מהיבט אסטרונומי

Speaker
דוד גילאי
Date
07/02/2017 – 13/12/2016 - 18:30 - 17:15Add to Calendar 2016-12-13 17:15:00 2017-02-07 18:30:00 הלוח העברי: זמני המולדות ומשוואת הזמן מהיבט אסטרונומי "עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו" – המדרש במסכת ראש השנה ותיסכולו של ר' חייא. הפרש הזמן בין מולד למולד אינו קבוע והוא משתנה בתחום של עד ±7 שעות מהממוצע של 29.53 ימים. שעת המולד "מטיילת" על פני כל שעות היממה באופן בלתי סדיר ויכולה לחול בכל שעה שהיא (דוגמא מלוח טיקוצ'ינסקי). לר' חייא לא היו כלים לחיזוי מדויק של מולד הלבנה. מבחינה אסטרונומית קשה עד בלתי אפשרי למצוא מחזוריות מושלמת במופעי המולדות. מאז ביטול הסנהדרין נקבע לוח המועדים בדרך חישובית אך הזמן המדויק של תחולת המולד כבר אינו משמעי לחישובים אלה. מאידך יש חשיבות לידיעה מדויקת של זמני הזריחה והשקיעה בכל יום ולצורך כך יש להכיר את מושג "משוואת הזמן". מטרת ההרצאה היא להבהיר את המקור לאי סדירות המולדות ואת נושא משוואת הזמן מההיבט האסטרונומי. במסגרת זו נדון בנושאים הבאים: מישור המילקֶה (המישור האקליפטי) והטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ יחסית למישור זה ימי השיוויון וימי ההיפוך מישור תנועת הירח סביב כדור הארץ ומיצובו יחסית למישור האקליפטי הגדרת המולד מבחינת גרמי השמים מאפייני מסלולי הכוכבים על פי חוקי קפלר. אקסצנטריות מסלול. חוק הגרביטציה ומיקום כדור הארץ במישור האקליפטי. הגדרת הפריגיאה והאפוגיאה הגורמים לחוסר הסדירות של זמני תחולת המולד הם אקסצנטריות מסלולי הארץ והירח שגורמים לשינויים במהירותם במהלך הקפת הכוכב שהם סובבים  הגורמים לשינויים באורך היממה הם אקסצנטריות מסלול כדור הארץ והטיית ציר הסיבוב שלו יחסית למילקה. שני גורמים אלה יוצרים את "משוואת הזמן". סיכום: למרות, ואולי עקב, אי הסדירות של מופעי המולד הרכיבו חכמים לוח ארוך טווח עם כללים ברורים לקביעת ראשי החודשים. לוח זה מקיים את כל דרישות ההלכה ביחס לתחולת הפסח באביב והימים בהם יחולו החגים, אך הוא סוטה מדי פעם מימי המולד האמיתיים. מאידך משוואת הזמן מאפשרת לחזות בדיקנות את זמני הזריחה והשקיעה בכל יום על אף השינויים היומיים באורך היממה, ולשמור על זמני התפילות, הנחת תפילין, וכניסת ליציאת שבתות וחגים.   ההרצאה המצולמת  מצגת ההרצאה חדר מחלקה אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר מחלקה
Abstract
 • "עשה ירח למועדים שמש ידע מבואו" – המדרש במסכת ראש השנה ותיסכולו של ר' חייא.
 • הפרש הזמן בין מולד למולד אינו קבוע והוא משתנה בתחום של עד ±7 שעות מהממוצע של 29.53 ימים. שעת המולד "מטיילת" על פני כל שעות היממה באופן בלתי סדיר ויכולה לחול בכל שעה שהיא (דוגמא מלוח טיקוצ'ינסקי). לר' חייא לא היו כלים לחיזוי מדויק של מולד הלבנה.
 • מבחינה אסטרונומית קשה עד בלתי אפשרי למצוא מחזוריות מושלמת במופעי המולדות.
 • מאז ביטול הסנהדרין נקבע לוח המועדים בדרך חישובית אך הזמן המדויק של תחולת המולד כבר אינו משמעי לחישובים אלה.
 • מאידך יש חשיבות לידיעה מדויקת של זמני הזריחה והשקיעה בכל יום ולצורך כך יש להכיר את מושג "משוואת הזמן".
 • מטרת ההרצאה היא להבהיר את המקור לאי סדירות המולדות ואת נושא משוואת הזמן מההיבט האסטרונומי. במסגרת זו נדון בנושאים הבאים:
  • מישור המילקֶה (המישור האקליפטי) והטיית ציר הסיבוב של כדור הארץ יחסית למישור זה
  • ימי השיוויון וימי ההיפוך
  • מישור תנועת הירח סביב כדור הארץ ומיצובו יחסית למישור האקליפטי
  • הגדרת המולד מבחינת גרמי השמים
  • מאפייני מסלולי הכוכבים על פי חוקי קפלר. אקסצנטריות מסלול.
  • חוק הגרביטציה ומיקום כדור הארץ במישור האקליפטי. הגדרת הפריגיאה והאפוגיאה
  • הגורמים לחוסר הסדירות של זמני תחולת המולד הם אקסצנטריות מסלולי הארץ והירח שגורמים לשינויים במהירותם במהלך הקפת הכוכב שהם סובבים 
  • הגורמים לשינויים באורך היממה הם אקסצנטריות מסלול כדור הארץ והטיית ציר הסיבוב שלו יחסית למילקה. שני גורמים אלה יוצרים את "משוואת הזמן".
 • סיכום: למרות, ואולי עקב, אי הסדירות של מופעי המולד הרכיבו חכמים לוח ארוך טווח עם כללים ברורים לקביעת ראשי החודשים. לוח זה מקיים את כל דרישות ההלכה ביחס לתחולת הפסח באביב והימים בהם יחולו החגים, אך הוא סוטה מדי פעם מימי המולד האמיתיים. מאידך משוואת הזמן מאפשרת לחזות בדיקנות את זמני הזריחה והשקיעה בכל יום על אף השינויים היומיים באורך היממה, ולשמור על זמני התפילות, הנחת תפילין, וכניסת ליציאת שבתות וחגים.

 

ההרצאה המצולמת 

מצגת ההרצאה

תאריך עדכון אחרון : 07/02/2017