תורת  העיבור ברמזים ובחרוזים במסמך מהגניזה הקהירית

יום ג', 28/03/2017 - 17:30
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

בהרצאה זו נציג ונבאר חלקים מכתב יד המצוי בגניזה הקהירית.  כתב היד נמצא באוסף בודילאנה באוקספורד וסימנו
MS. Heb. f. 54.

כתב יד זה מכיל שבעה דפים המכילים את תורת הלוח העברי על כל כלליה וסימניה בחידות, ברמזים ובחרוזים. החומר  מנוקד וברובו השתמר בשלמות ובמצב טוב.

המסמך נכתב ככל הנראה בראשית המאה ה- 15 ע"י יוסף בן שם-טוב בן ישועה חזק אשר שמו חתום בראשי החרוזים.

מחבר זה חיבר את הספר 'שארית יוסף' הנדפס כמאה שנה מאוחר יותר.

מסתבר שהמחבר משתמש  בין השאר גם בשיטות ובמונחים של מעברים שקדמו לו וכפי הנראה הוא  הסתייע בחיבוריהם הקודמים של רס"ג, אב"ע (בחרוזיו בספר העיבור שלו), ברמב"ם (הלכות קדה"ח)  ובחיבורים נוספים.

למצגת ההרצאה

להרצאה המצולמת