המדדים האסטרונומים העדכניים לראיית הירח החדש

יום ג', 04/07/2017 - 17:15
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

עקרון הלוח היהדות הקראית המבוסס על ראיית הירח, חייב לאורך כל הדורות התעדכנות בידע האסטרונומי.

לפיכך יוצגו המדדים האסטרונומים שלפיהם ניתן לדעת את ראיית הירח החדש:

- תסקיר על מהלך גרמי השמים, המאורות, המדדים השונים.

- הצגת נתונים מהשנים האחרונות לראיית הירח החדש.

- השוואת נתונים מעניינים.

ריכוז נתונים 1990-2027

הסבר ריכוז נתונים

מצגת ההרצאה

ההרצאה המצולמת