הלוח הסיני והלוח העברי: הדמיון, השוני ונוכחותם בסין ובישראל של היום

יום ג', 31/10/2017 - 14:45
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

הלוח החקלאי הסיני, המקובל באזורים נרחבים של מזרח אסיה, והלוח העברי הינם לוחות שנה שמשיים-ירחיים בעלי קוי דמיון רבים. הרצאה זו תתחלק לשני חלקים. בחלק הראשון נכיר את הלוח הסיני עצמו, תוך השוואה ללוח העברי. נציג אלמנטים אסטרונומיים, חישוביים, חקלאיים ואף תרבותיים ומיסטיים, כולל הקשר לאסטרולוגיה סינית ולאי-צ'ינג (yijing).
בחלק השני נערוך השוואה בין הנוכחות והשימוש של הלוחות המסורתיים בסין ובישראל, בהן עיקר החיים מתנהל עפ"י הלוח הגרגוריאני תוך התחשבות בגורמים תרבותיים, דתיים ופוליטיים.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה