הוראתו של הרב שמואל סלנט זצ"ל בעניין סוף בין השמשות לגבי מילת תינוק הנולד ביום שישי לאחר שקיעת החמה

Speaker
הרב שמחה גרשון בורר
Date
14/11/2017 - 18:30 - 17:15Add to Calendar 2017-11-14 17:15:00 2017-11-14 18:30:00 הוראתו של הרב שמואל סלנט זצ"ל בעניין סוף בין השמשות לגבי מילת תינוק הנולד ביום שישי לאחר שקיעת החמה ההרצאה תעסוק בסיפור המובא בספר "נברשת לנץ החמה בציון" שבו מספר המחבר הרב דוד שפיצר אודות שאלה הלכתית ששאל את הגאון רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים. השאלה היא: מתי יש למול תינוק הנולד בערב שבת בין השמשות, כלומר: מתי מסתיים זמן "בין השמשות" ומתחיל לילה ודאי. בתוך השאלה מתפתח דיון בין הרב סלנט לרב שפיצר אודות קביעת רגע השקיעה במקומות בעלי אופק הררי במערב. במאמר נסקר הרקע הריאלי וההלכתי לצורך הבנת הדיון, לאחר מכן מובא הדיון במלואו תוך כדי ביאור עניינים שונים, ולבסוף מובא סיכום פרטי עמדות הצדדים בדיון. הוראתו של הגאון רבי שמואל סלנט זצ”ל בעניין סוף בין השמשות/ הרב שמחה גרשון בורר, המעין גיליון 223 • תשרי תשע”ח (נח, א) להרצאה המצולמת     חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה) אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה)
Abstract

ההרצאה תעסוק בסיפור המובא בספר "נברשת לנץ החמה בציון" שבו מספר המחבר הרב דוד שפיצר אודות שאלה הלכתית ששאל את הגאון רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים. השאלה היא: מתי יש למול תינוק הנולד בערב שבת בין השמשות, כלומר: מתי מסתיים זמן "בין השמשות" ומתחיל לילה ודאי. בתוך השאלה מתפתח דיון בין הרב סלנט לרב שפיצר אודות קביעת רגע השקיעה במקומות בעלי אופק הררי במערב. במאמר נסקר הרקע הריאלי וההלכתי לצורך הבנת הדיון, לאחר מכן מובא הדיון במלואו תוך כדי ביאור עניינים שונים, ולבסוף מובא סיכום פרטי עמדות הצדדים בדיון.

הוראתו של הגאון רבי שמואל סלנט זצ”ל בעניין סוף בין השמשות/ הרב שמחה גרשון בורר, המעין גיליון 223 • תשרי תשע”ח (נח, א)

להרצאה המצולמת

 

 

תאריך עדכון אחרון : 23/11/2017