המחלוקת המכונה ״בין סעדיה לבן מאיר״: מהדורה חדשה והערכה מחודשת

Speaker
פרופ' סשה שטרן, אוניברסיטה קולג׳, לונדון
Date
10/04/2018 - 18:30 - 17:30Add to Calendar 2018-04-10 17:30:00 2018-04-10 18:30:00 המחלוקת המכונה ״בין סעדיה לבן מאיר״: מהדורה חדשה והערכה מחודשת בהרצאה זו אציג את מחקרי בנושא המחלוקת בין ראש הגולה וראשי ישיבות בבל לבין בן-מאיר, ראש ישיבת ארץ ישראל, בענין קביעת הלוח של שנת רל״ג למנין השטרות (921-922 לס׳). חלק ניכר מעבודתי היא מהדורה חדשה של כל קטעי הגניזה. המהדורות הקודמות שסמכו עליהם בורנשטיין והחוקרים אחריו היו שגויות ביותר. חזרתי לקטעי הגניזה במטרה לא רק לההדיר את הטקסט אלא גם לשחזר כנכון את כתבי היד, ועל ידי זה להבין איך ולמה נמסרו ונשמרו כתבי בעלי המחלוקת במאות שלאחר המחלוקת. מהדורתי הביאה אותי להערכה מחודשת של פרשה היסטורית זו, ואף להיבטים חדשים לגבי תולדות הלוח הרבני. לדוגמא, התברר לי שחלקו של רב סעדיה במחלוקת זו היה רק שולי, ולא מרכזי כמו שמקובל לרוב. נוכחתי גם לדעת שלא הסתיימה המחלוקת עם נצחונם של בני בבל, אלא להיפך, בני א״י עמדו בשיטתם במשך עוד מאתיים שנה ואולי יותר. בחלק הראשון של הרצאתי אציג את ראשי הפרקים, עם דוגמאות אחדות, של עבודתי ומסקנותי. בחלק השני, אדון בשאלות המתייחסות לחשבון הלוח העולות מן המקורות. לדוגמא, ידוע שלדעת בן מאיר גבולו של מולד זקן היה מאוחר מחצות היום, ובגלל זה קבע את מועדיו בתאריכים שונים מאלה שבבבל. רבו הנסיונות להסביר את מקור שיטתו (ויש להעדיף את הסברו של צ״ה יפה, כפי שטען לאחרונה הרב רחמים שר-שלום). ברם, כל ההסברים סמכו על הנחת יסוד שבן מאיר הוסיף 642 חלקים על גבול חצות היום, ואילו ברור למדי שבאמת לא הוסיף אלה 641 חלקים, כמבואר במפורש בכל המקורות. הדברים צריכים אפוא שיקול מחודש. ההרצאה מבוססת בחלקה על המאמר הנמצא באתר:  http://www.jjs-online.net/ להרצאה המצולמת למצגת ההרצאה   חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה) אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה)
Abstract

בהרצאה זו אציג את מחקרי בנושא המחלוקת בין ראש הגולה וראשי ישיבות בבל לבין בן-מאיר, ראש ישיבת ארץ ישראל, בענין קביעת הלוח של שנת רל״ג למנין השטרות (921-922 לס׳).

חלק ניכר מעבודתי היא מהדורה חדשה של כל קטעי הגניזה. המהדורות הקודמות שסמכו עליהם בורנשטיין והחוקרים אחריו היו שגויות ביותר. חזרתי לקטעי הגניזה במטרה לא רק לההדיר את הטקסט אלא גם לשחזר כנכון את כתבי היד, ועל ידי זה להבין איך ולמה נמסרו ונשמרו כתבי בעלי המחלוקת במאות שלאחר המחלוקת. מהדורתי הביאה אותי להערכה מחודשת של פרשה היסטורית זו, ואף להיבטים חדשים לגבי תולדות הלוח הרבני. לדוגמא, התברר לי שחלקו של רב סעדיה במחלוקת זו היה רק שולי, ולא מרכזי כמו שמקובל לרוב. נוכחתי גם לדעת שלא הסתיימה המחלוקת עם נצחונם של בני בבל, אלא להיפך, בני א״י עמדו בשיטתם במשך עוד מאתיים שנה ואולי יותר.

בחלק הראשון של הרצאתי אציג את ראשי הפרקים, עם דוגמאות אחדות, של עבודתי ומסקנותי.

בחלק השני, אדון בשאלות המתייחסות לחשבון הלוח העולות מן המקורות. לדוגמא, ידוע שלדעת בן מאיר גבולו של מולד זקן היה מאוחר מחצות היום, ובגלל זה קבע את מועדיו בתאריכים שונים מאלה שבבבל. רבו הנסיונות להסביר את מקור שיטתו (ויש להעדיף את הסברו של צ״ה יפה, כפי שטען לאחרונה הרב רחמים שר-שלום). ברם, כל ההסברים סמכו על הנחת יסוד שבן מאיר הוסיף 642 חלקים על גבול חצות היום, ואילו ברור למדי שבאמת לא הוסיף אלה 641 חלקים, כמבואר במפורש בכל המקורות. הדברים צריכים אפוא שיקול מחודש.

ההרצאה מבוססת בחלקה על המאמר הנמצא באתר:  http://www.jjs-online.net/

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה

 

תאריך עדכון אחרון : 13/05/2018