חיבורו של יעקב בר שמשון על הלוח העברי

Speaker
ד"ר אילנה ורטנברג, אוניברסיטת ברן
Date
12/06/2018 - 18:30 - 17:00Add to Calendar 2018-06-12 17:00:00 2018-06-12 18:30:00 חיבורו של יעקב בר שמשון על הלוח העברי הרצאתי תתמקד בחיבורו הלוחי של יעקב בר שמשון, תלמידו של רש"י, שנכתב בצפון צרפת במאה ה-12, תקופה בה אנו עדים לפריחתה של סוגה זו בעברית. החלקים ששרדו מן החיבור חושפים מסורות שונות של לוח השנה, בבליות וארץ ישראליות. בניגוד למחברים ספרדים של אותה התקופה, כמו אברהם בר חייא ואברהם אבן עזרא, שהיו אנשי מדע מובהקים, אופן העברת הידע על הלוח העברי וארגונו על ידי בר שמשון אינם מדעיים כלל ועיקר. תוכן החיבור מצביע, באופן לא מפתיע, על שליטה ספרותית במקרא ובספרות הרבנית אך בד בבד גם על השקפת עולם הטומנת בחובה אלמנטים מאגיים. מרכז הרצאתי יהיה תוכנו הלוחי של החיבור. להרצאה המצולמת למצגת ההרצאה חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה) אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה)
Abstract

הרצאתי תתמקד בחיבורו הלוחי של יעקב בר שמשון, תלמידו של רש"י, שנכתב בצפון צרפת במאה ה-12, תקופה בה אנו עדים לפריחתה של סוגה זו בעברית.

החלקים ששרדו מן החיבור חושפים מסורות שונות של לוח השנה, בבליות וארץ ישראליות.

בניגוד למחברים ספרדים של אותה התקופה, כמו אברהם בר חייא ואברהם אבן עזרא, שהיו אנשי מדע מובהקים, אופן העברת הידע על הלוח העברי וארגונו על ידי בר שמשון אינם מדעיים כלל ועיקר.

תוכן החיבור מצביע, באופן לא מפתיע, על שליטה ספרותית במקרא ובספרות הרבנית אך בד בבד גם על השקפת עולם הטומנת בחובה אלמנטים מאגיים. מרכז הרצאתי יהיה תוכנו הלוחי של החיבור.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה

תאריך עדכון אחרון : 25/07/2018