חיבורו של יעקב בר שמשון על הלוח העברי

יום ג', 12/06/2018 - 17:00
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

הרצאתי תתמקד בחיבורו הלוחי של יעקב בר שמשון, תלמידו של רש"י, שנכתב בצפון צרפת במאה ה-12, תקופה בה אנו עדים לפריחתה של סוגה זו בעברית.

החלקים ששרדו מן החיבור חושפים מסורות שונות של לוח השנה, בבליות וארץ ישראליות.

בניגוד למחברים ספרדים של אותה התקופה, כמו אברהם בר חייא ואברהם אבן עזרא, שהיו אנשי מדע מובהקים, אופן העברת הידע על הלוח העברי וארגונו על ידי בר שמשון אינם מדעיים כלל ועיקר.

תוכן החיבור מצביע, באופן לא מפתיע, על שליטה ספרותית במקרא ובספרות הרבנית אך בד בבד גם על השקפת עולם הטומנת בחובה אלמנטים מאגיים. מרכז הרצאתי יהיה תוכנו הלוחי של החיבור.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה