המולדות המדוייקים העקרונות עליהם מבוסס הלוח העברי

יום ג', 25/12/2018 - 17:30
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

1. הלוח העברי עד לחורבן הבית השני. מתוך מקורות המבוססים על המגילות הגנוזות.

2. מחקרה של הפרופ׳ רחל אליאור והביקורת עליו.

3. הלוח הנוהג מתקופה המשנה והתלמוד ועד ימינו. נתוני רקע קצרים והבהרת מושגים.

4. חישוב המולד המקובל והמולד המדוייק הנוהג בקהילת הבבלים ומשמעותו בסוגיית ברכת הלבנה.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה