הנוסחאות המתימטיות של הרמב"ם לחישובי קידוש החודש

יום ג', 29/01/2019 - 17:30
Speaker: 
Seminar: 
Place: 
Abstract: 

א. נוסחת מנת מסלול השמש (נספחים לספר חזון שמים עמוד 9 מהדורה חמישית)

ב. נוסחת אורך חצי היום (כנ"ל עמוד 10)

ג. נוסחת התוספת על אמצע מסלול הירח (עמוד 12)

ד. נוסחת מנת המסלול הנכון (עמוד 13)

ה. נוסחת שינוי מראה הגובה (עמוד 14)

 

ו. סקירת השיטות השונות של חישוב זמני היום בהלכה המקובלות בזמננו.

ז. תצוגה של תוכנת הצג החכם.

להרצאה המצולמת

למצגת ההרצאה