קווי דמיון סמויים בין השפעת האסטרונומיה על הלוח העברי לבין קביעת תחילת הלוח המוסלמי.

Speaker
פרופ' אריאל כהן
Date
31/12/2019 - 17:05 - 16:05Add to Calendar 2019-12-31 16:05:00 2019-12-31 17:05:00 קווי דמיון סמויים בין השפעת האסטרונומיה על הלוח העברי לבין קביעת תחילת הלוח המוסלמי. במחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר קובע רבי יהושע כי העולם נברא בניסן. לדעת המפרשים הביאור למחלוקת טמון בכך כי חודש ניסן הוא ראש השנה לתקופות. אנו נראה גם בהסתמך על מקורות נוספים כי בתחילת שנת התקופות חל גם המולד של חודש ניסן. אנו נוכיח כי ראייה אסטרונומית זאת שביום בריאת העולם תחילת מזל טלה, השמש והלבנה היו בקו אחד ביחס ל"כדור הארץ", הייתה גם הבסיס לקביעת הלוח המוסלמי ראייה שהובילה לקביעה שהלוח המוסלמי מתחיל בתאריך ה 16 ביולי 622 למניין היוליאני. להרצאה המצולמת חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה) אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
חדר הסמינריונים מספר 201, בניין 216 (מתמטיקה)
Abstract

במחלוקת בין רבי יהושע לבין רבי אליעזר קובע רבי יהושע כי העולם נברא בניסן.

לדעת המפרשים הביאור למחלוקת טמון בכך כי חודש ניסן הוא ראש השנה לתקופות. אנו נראה גם בהסתמך על מקורות נוספים כי בתחילת שנת התקופות חל גם המולד של חודש ניסן.

אנו נוכיח כי ראייה אסטרונומית זאת שביום בריאת העולם תחילת מזל טלה, השמש והלבנה היו בקו אחד ביחס ל"כדור הארץ", הייתה גם הבסיס לקביעת הלוח המוסלמי ראייה שהובילה לקביעה שהלוח המוסלמי מתחיל בתאריך ה 16 ביולי 622 למניין היוליאני.

להרצאה המצולמת

תאריך עדכון אחרון : 30/06/2020