עיון מחודש בשיטת רבי אהרן בן מאיר בקביעת השנים ד'תרפ"ב-ד'תרפ"ד: הצעת פתרון לשאלת סיבת המחלוקת.

Speaker
ד"ר שי ואלטר ומר יוסף יצחק רוטנברג
Date
04/01/2022 - 18:30 - 17:45Add to Calendar 2022-01-04 17:45:00 2022-01-04 18:30:00 עיון מחודש בשיטת רבי אהרן בן מאיר בקביעת השנים ד'תרפ"ב-ד'תרפ"ד: הצעת פתרון לשאלת סיבת המחלוקת. סיבת מחלוקת קביעת הלוח בין ר' אהרן בן מאיר ובין בני בבל בשנים ד'תרפ"ב-תרפ"ד נותרה בגדר שאלה מסקרנת וחוקרים הציעו מספר הסברים לפתור את התעלומה. בהרצאה זאת נסקור בקצרה חלק מהפתרונות שהוצעו, ולבסוף ניטען כי יש קשר אפשרי בין מחלוקת זאת לתכניו של מכתב ראש הגולה על קביעת שנת ד'תקצ"ו. בתוך דברינו נתייחס בהעמקה לתפקידו של כלל דחיית "מולד זקן" בלוח העברי.   להרצאה המצולמת     Department Room 201/216 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
Department Room 201/216
Abstract

סיבת מחלוקת קביעת הלוח בין ר' אהרן בן מאיר ובין בני בבל בשנים ד'תרפ"ב-תרפ"ד נותרה בגדר שאלה מסקרנת וחוקרים הציעו מספר הסברים לפתור את התעלומה. בהרצאה זאת נסקור בקצרה חלק מהפתרונות שהוצעו, ולבסוף ניטען כי יש קשר אפשרי בין מחלוקת זאת לתכניו של מכתב ראש הגולה על קביעת שנת ד'תקצ"ו. בתוך דברינו נתייחס בהעמקה לתפקידו של כלל דחיית "מולד זקן" בלוח העברי.

 

להרצאה המצולמת

 

 

תאריך עדכון אחרון : 11/01/2022