מספרים אלגבריים ונעלים

Speaker
פרופ' מיכאל שיין
Date
20/11/2023 - 15:30 - 14:30Add to Calendar 2023-11-20 14:30:00 2023-11-20 15:30:00 מספרים אלגבריים ונעלים מספר ממשי, או מרוכב, נקרא אלגברי אם הוא שורש של פולינום עם מקדמים שלמים.  לדוגמא, השורש של 2 ויחס הזהב אלגבריים כי הם שורשים של x^2 - 2 ושל x^2 - x - 1, בהתאמה.  מספר שאינו אלגברי נקרא טרנסצנדנטי, או, בעברית, נעלה.  למרות שמספר ממשי אקראי יהיה נעלה בהסתברות של 100%, זה לא קל למצוא דוגמאות ספציפיות של מספרים נעלים.  בשיעור הזה נדבר על החשיבות של מספרים אלגבריים ונעלים ונוכיח כי e נעלה.  נשתמש רק בתכונות הבסיסיות של אינטגרלים מאינפי 2.       קישור זום:  https://biu-ac-il.zoom.us/j/83696326566?pwd=c05XWEQwTW1pT0RTeFpPM2p2OW5oUT09 אוניברסיטת בר-אילן - המחלקה למתמטיקה mathoffice@math.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
קישור זום:  https://biu-ac-il.zoom.us/j/83696326566?pwd=c05XWEQwTW1pT0RTeFpPM2p2OW5oUT09
Abstract

מספר ממשי, או מרוכב, נקרא אלגברי אם הוא שורש של פולינום עם מקדמים שלמים.  לדוגמא, השורש של 2 ויחס הזהב אלגבריים כי הם שורשים של x^2 - 2 ושל x^2 - x - 1, בהתאמה.  מספר שאינו אלגברי נקרא טרנסצנדנטי, או, בעברית, נעלה.  למרות שמספר ממשי אקראי יהיה נעלה בהסתברות של 100%, זה לא קל למצוא דוגמאות ספציפיות של מספרים נעלים.  בשיעור הזה נדבר על החשיבות של מספרים אלגבריים ונעלים ונוכיח כי e נעלה.  נשתמש רק בתכונות הבסיסיות של אינטגרלים מאינפי 2.

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 14/11/2023