סגל אקדמי

ראש המחלקה, סגל אקדמי בכיר

סגן ראש המחלקה, ראשי תכניות אקדמיות, יועצים אקדמיים, סגל אקדמי בכיר

סגל אקדמי בכיר

יועצים אקדמיים, סגל אקדמי בכיר

ראשי תכניות אקדמיות, סגל אקדמי בכיר

ראשי תכניות אקדמיות, יועצים אקדמיים, סגל אקדמי בכיר