תלמידי מחקר

שם מנחה
רן ברוש סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' עלי מרצבך
יעקב גרשטיין סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' מרדכי לוין
רועי יצחק סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' יורם לוזון
עדי ירדן סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' בועז צבאן
אברהם מגקיאן סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' ליאוניד שוסטר
סרגיי מלב סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' אליעזר רואן
עדי ניב סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' אליעזר רואן
אורית סלע בן דוד סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' עוזי וישנה
אדוארד קונטרוביץ סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' מיכאל מגרל
מיכאל קונטרוביץ סטודנט/ית לתואר שלישי
אמיר קלקס סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' מינה טייכר
ביאנה שטיינבוך סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' זיו קיזנר
וצ'סלב שמשנוב סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' ראובן כהן
ניר שרייבר סטודנט/ית לתואר שלישי פרופ' ראובן כהן