תלמידי מחקר

שם מנחה דוא"ל
רן ברוש סטודנט/ית לתואר שלישי מרצבך עלי bran.ilan.math@gmail.com
יעקב גרשטיין סטודנט/ית לתואר שלישי לוין מרדכי gerstein_yak@yahoo.com
רועי יצחק סטודנט/ית לתואר שלישי לוזון יורם Royi.its@gmail.com
עדי ירדן סטודנט/ית לתואר שלישי jardenadi@gmail.com
אברהם מגקיאן סטודנט/ית לתואר שלישי mabrham@walla.com
סרגיי מלב סטודנט/ית לתואר שלישי sergeymalev@gmail.com
עדי ניב סטודנט/ית לתואר שלישי adi.niv@live.biu.ac.il
אורית סלע בן דוד סטודנט/ית לתואר שלישי וישנה עוזי Bendavid4@neto.net.il
אדוארד קונטרוביץ סטודנט/ית לתואר שלישי מגרל מיכאל Eduard-k@nova.co.il
אמיר קלקס סטודנט/ית לתואר שלישי טייכר מינה amirkleks@gmail.com
ביאנה שטיינבוך סטודנט/ית לתואר שלישי bianaib@gmail.com
וצ'סלב שמשנוב סטודנט/ית לתואר שלישי כהן ראובן universitybarilan2002@yahoo.com
ניר שרייבר סטודנט/ית לתואר שלישי כהן ראובן nir.schriber@gmail.com